កម្ពុជាស្នើឱ្យបញ្ចប់​ឲ្យ​ឆាប់​នូវ​ផ្លូវ​ហាយវេយត្រីភាគី ឥណ្ឌា​-​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​-​ថៃភ្ជាប់មកកាន់កម្ពុជា

0លោក​ ប្រាក់ សុខុន បាន​អំពាវនាវ​ឱ្យធ្វើ​ការបញ្ចប់​ឲ្យ​បាន​ឆាប់​នូវ​ផ្លូវ​ហាយវ៉េ​ត្រីភាគី​ឥណ្ឌា​-​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​-​ថៃ ដោយមាន​ការពង្រីក​ប​ន្ថែ​ម​ដល់​កម្ពុជា ឡាវ និង​វៀតណាម។ គម្រោងនេះ មាន​សារសំខាន់​ក្នុងការ​ធ្វើ​សំយោគ​គ្នា រវាង​ផែនការមេ​ស្តីពី​ការតភ្ជាប់​អាស៊ាន (MPAC) ឆ្នាំ​២០២៥ និង​ការតភ្ជាប់​របស់​ឥណ្ឌា ក្រោម​ក្របខ័ណ្ឌ​គោលនយោបាយ​ធ្វើ​សកម្មភាព​ទិសខាងកើត។
#Cambodia_India

source

Leave A Reply

Your email address will not be published.